Delbehandling

Behandlingen starter med et fodbad med urtesalt. Derefter tages hånd om en enkelt problemstilling, som f.eks. kan omhandle en bestemt negl, der er nedgroet eller fortykket. Det kan også være fjernelse af en enkelt generende ligtorn.

Pris og varighed

  • Pris 199,-
  • Varighed 30 min.

Andre behandlinger